#image_title
Alle artikelen

Hoe maak je je huis aardbevingsbestendig? De deskundige antwoorden

43views

Meer dan de helft van de Italiaanse eigendommen, gebouwd vóór 1971*, loopt gevaar bij zelfs een kleine aardbeving, en dit maakt de gebouwen in ons land zeer kwetsbaar voor aardbevingen.
Vaak maakt de eigenaardige stedelijke indeling van onze steden de seismische aanpassingsinterventie echter ingewikkeld en erg duur. In feite wordt een paradox benadrukt: hoewel de Italiaanse bouwcultuur en -technologie perfect voorop lopen bij het creëren van aardbevingsbestendige gebouwen, ontbreekt er een echte cultuur van preventie.

Laten we samen een reeks interventies bekijken die kunnen worden geïmplementeerd om het seismische gedrag van onze huizen te verbeteren. De casusgeschiedenis is noodzakelijkerwijs beperkt, maar illustratief voor wat de meeste gebouwen in onze historische centra zijn.

* Bron: First Ance/Cresme-rapport. De toestand van het Italiaanse grondgebied 2012. Nederzettingen en seismisch risico en hydrogeologisch, pagina. 76

1. Vertrouw op een expert
Het is een delicate kwestie en vaak is elke willekeurige technicus niet voldoende. Het is noodzakelijk om te vertrouwen op professionals met ervaring in dit soort interventies, aangezien de gevoeligheid van de deskundige ter plaatse vaak de theorie overtreft.

Het is ook noodzakelijk om voorbereid te zijn op eventuele onverwachte gebeurtenissen die zich tijdens de bouwfase kunnen voordoen, omdat het, in het geval van oude gebouwen, pas mogelijk is om een ​​precies idee te hebben voordat de structuren blootgelegd zijn. Het geld zal zeker goed worden besteed en mag niet meer dan 10% meer bedragen dan de schatting.

2. Verlicht de last
De beste interventie die we voor ons huis kunnen doen, is het verlichten van de belasting op muren en funderingen. Vooral in situaties met gedateerde muren is het verlichten van het dak zeker één van de belangrijkste ingrepen. Er moet absolute prioriteit worden gegeven aan houten constructies, die licht, flexibel zijn en een hoge mate van thermische isolatie hebben. Verstevigende trottoirbanden van gewapend beton moeten worden vermeden, vooral als deze zonder ingrepen op de onderliggende muren worden gebouwd en bij gebouwen met een slechte constructie.
3. Versterk de structuren
De interventie moet worden gekalibreerd op basis van het constructietype van het gebouw. In het geval van gebouwen gemaakt van dragend metselwerk is het noodzakelijk om de sterkte van de dragende muren te beoordelen en eventueel delen te vervangen door nieuwe stenen, zelfs als er geen verbindingen zijn tussen de binnen- en buitenkant van de muur. Ook is het mogelijk verstijvingsinterventies uit te voeren met versterkt gips of injecties. In het geval van een constructie van gewapend beton moet de weerstand van de verticale constructies worden beoordeeld en, indien nodig, van het omringen van de pijlers.
4. Solidariseer muren en horizonten
Het is noodzakelijk om verbindingen te creëren tussen de verschillende delen van het gebouw, zodat de structuur organisch reageert op de aardbeving en niet als individuele eenheden.
Er kunnen kettingen worden geplaatst (die de tegenoverliggende muren met elkaar verbinden en hun onthechting vermijden) of metalen verbindingsstructuren tussen de zolder en de omtrekstructuur. De verschillende ingrepen moeten worden gekalibreerd op basis van het type gebouw en de interventie die wordt uitgevoerd. Wat betreft stoepranden: hoewel deze zelfs in het recente verleden zeer wijdverbreid zijn geweest, moeten ze altijd worden beoordeeld op basis van de onderliggende structuren, anders bestaat het risico van het tegenovergestelde effect.
5. Ingrijpen op de fundamenten
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan gebouwen op het platteland waarvan de fundamenten vaak ongeschikt zijn en zich zeer dicht bij de grond bevinden. In deze gevallen is het altijd een goed idee om verstevigingsstructuren onder de bestaande fundering aan te brengen om zo een stevige ondersteuning aan het gebouw te bieden.

In gevallen waarin zettingen optreden als gevolg van de slechte weerstand van de grond, is het noodzakelijk om systemen voor te bereiden voor het verdichten van de grond of indirecte funderingen (bijvoorbeeld palen) om de grondlaag met grotere weerstand te kunnen bereiken en een stevige ondersteuning te garanderen voor het gebouw.

6. Maak uitbreidingen en toevoegingen
De daaropvolgende toevoeging van nieuwe volumes, en in het bijzonder van verkantingen, kan het gedrag van het gebouw tijdens aardbevingen veranderen. Momenteel is de wetgeving vrij streng en vereist vaak een statische berekening ex nieuw van het nieuwe gebouw dat wordt gerealiseerd.

Het zou een goed idee zijn om een ​​controle uit te voeren op in het verleden uitgevoerde uitbreidingen, vooral in het geval van een verhoging van de hoogte, en om te controleren of de toevoeging van de nieuwe belasting duurzaam is door de dragende structuur van het gebouw. Eventueel kan er ingegrepen worden met een gerichte versteviging van de constructies.

7. Vertrouw op innovatieve oplossingen
Onderzoek en ontwikkeling van innovatieve anti-seismische systemen bloeit ook in Italië. Zo zijn er gelagerde paaltjes ontwikkeld die aan de voet van de pijlers op de begane grond worden geplaatst en ervoor zorgen dat het gebouw van de grond wordt geïsoleerd en de gevolgen van de aardbeving sterk worden gedempt.

Er is ook een techniek ontwikkeld die bestaat uit het installeren van een tank met stroperige vloeistof bovenaan gebouwen, die de neiging heeft de trillingen in het geval van een aardbeving te compenseren.

Ten slotte kunnen echte schokdempers worden geïnstalleerd, verankerd aan een hulpstructuur van het gebouw, die dienen om de spanning te verminderen.

De hoge implementatiekosten op gebouwen en het bijzonder invasieve type interventie maken deze systemen moeilijk toe te passen en te verspreiden, behalve in de monumentale sector.

De implementatie van acties gericht op het verminderen van seismische risico’s in woningen is mogelijk en moet krachtig worden nagestreefd.

Het realiseren van een seismische renovatie van dezelfde gebouwen is echter erg moeilijk, vooral in de historische centra van Italië. In feite zou de specifieke stedelijke conformatie wijdverbreide en organische interventie vereisen om hele bebouwde gebieden veilig te stellen en niet individuele gebouwen.

Deze moeilijkheden mogen echter geen excuus zijn om geen actie meer te ondernemen tegen een steeds dringender wordend probleem.

Ander
Zoek een professional
Renoveren: 5 essentiële vragen bij het kiezen van een architect

Leave a Response